VOLG HIER ALLE INFO VAN AMAB OMTRENT DE CORONACRISIS

Beste collega's,

AMAB wordt momenteel getroffen door een wereldwijde crisis die ons op alle vlakken raakt....
Op deze pagina zullen we alle info plaatsen die relevant is voor jou als AMAB-medewerker.

UPDATE 01/10 - 12u

Beste medewerkers,

De voorbije maanden werkten onze syndicale afvaardiging, de vakbondssecretarissen en directie aan een geharmoniseerd arbeidsreglement voor de 3 sites.

Tijdens de ondernemingsraad van 21/9/2021 werd het vernieuwde arbeidsreglement goedgekeurd en ondertekend door de voltallige ondernemingsraad.

Dit arbeidsreglement wordt opgehangen op elke site en is beschikbaar in elke enclave.
Via deze website kan het arbeidsreglement gedownload worden.
Op vraag kan ook een papieren versie opgevraagd worden bij de sociale dienst.

Wanneer u hierover vragen heeft kan u contact opnemen met een medewerker van de sociale dienst.

Met vriendelijke groeten,

Peter Vandenheulen
Algemeen Directeur


UPDATE 23/06 - 12u

Beste collega’s,

Teneinde veilig te kunnen reizen tijdens de zomer binnen de Europese Unie, heeft het overlegcomité een aantal regels vastgelegd die gelden van 1 juli 2021.

Je zal vrij kunnen reizen indien je een Europees digitaal coronacertificaat hebt. Je krijgt zo’n certificaat indien je volledig gevaccineerd bent tegen corona (+ 2 weken). Wie over een geldig digitaal coronacertificaat beschikt, kan binnen de Europese Unie vrij reizen. Opgepast : bestemmingslanden kunnen evenwel steeds bijkomende voorwaarden stellen. Check deze link

Ben je nog niet volledig gevaccineerd + 2 weken? Check dan op deze website

Het Passenger Location Form (Passagier Lokalisatie formulier) blijft behouden. Dit formulier moet worden ingevuld ten vroegste 48uur voor je aankomst in België.

Reizen naar landen buiten de Europese Unie blijven intussen sterk afgeraden.

Blijf je in België of ga je naar het buitenland?
Hierbij enkele tips om, waar je ook bent, veilig van de zomer te genieten:
Laat je vaccineren. Hoe meer mensen gevaccineerd, hoe veiliger voor ons allemaal.
Was je handen regelmatig. En volg ook de overige hygiëneregels zoals bij het hoesten of niezen.
Ziek of symptomen? Blijf thuis en neem contact met je huisarts.
Kies voor buiten. Want buiten is het veiliger.
Kleiner is fijner. Een groep van vijf is veiliger dan een groep van vijftig.
Verlucht en ventileer binnenruimtes. Zo vermijd je een viruswolk binnen.
Hou nog even veilige afstand. Op anderhalve meter blijft het veiliger tot iedereen is gevaccineerd.
Hou het ook op reis veilig. Download het digitaal coronacertificaat, gebruik je corona-app en informeer je over lokale regels.

Geniet van de vakantie, en hou het veilig!


UPDATE 19/03 - 13u

Beste medewerker,

Binnenkort zullen jullie een uitnodiging ontvangen voor een COVID vaccinatie in een vaccinatiecentrum bij jou in de buurt. Je zal hiervoor een brief krijgen.

Als arbeidsarts wil ik jullie vragen om hier zeker op in te gaan. Hoe meer mensen zich laten vaccineren, hoe groter de groepsimmuniteit. Dit is de enige manier om ons leven van vroeger (eens lekker gaan eten, een terrasje doen, op reis gaan, geen mondmaskers meer nodig,..) terug op te nemen.

Er zijn momenteel verschillende vaccins op de markt nl Pfizer, Moderna, AstraZeneca en binnenkort ook Johnson & Johnson. Bij Pfizer, AstraZeneca en Moderna krijg je 2 spuitjes. Bij je eerste vaccin krijg je direct een afspraak voor een tweede. Johnson & Johnson is slechts 1 vaccin. Je mag je vaccin zelf niet kiezen maar ze werken allemaal goed dus het maakt niet uit.

Het vaccin wordt in de bovenarm geplaatst. Na het vaccin kan je gedurende een dag of 2 milde bijwerkingen hebben zoals een pijnlijke arm, lichte koorts, hoofdpijn en/of vermoeidheid (zoals bij het griepvaccin). Paracetamol of dafalgan kan helpen, zelfs preventief.

Ook mensen die covid doorgemaakt hebben, laten zich best vaccineren gezien de bescherming na vaccinatie nog hoger ligt dan na de ziekte.

Ik reken er op dat jullie allemaal zullen ingaan op de vaccinatieoproep. Doe het niet alleen voor jezelf maar ook voor je collega’s en je familie. Bij vragen ben ik ter beschikking.

Met vriendelijke groet,
Lieve De Bisschop
Arbeidsarts Liantis
Lieve.debisschop@liantis.be
GSM 0475/646186
UPDATE 17/03 - 13u

Coronavaccinatie: je laten vaccineren is het beste plan, zodat het leven weer starten kan.
UPDATE 23/02 - 19u

Beste collega’s,

In de komende maanden zal je opgeroepen worden om je te laten vaccineren tegen corona.

Word je opgeroepen om je te laten vaccineren tijdens de werkuren?
Dan zal je betaald vaccinatieverlof kunnen opnemen enkel voor de tijd die je nodig hebt om je te laten vaccineren.

Er zijn echter 2 voorwaarden om recht te hebben op betaald vaccinatieverlof:
-breng onmiddellijk de sociale dienst op de hoogte van je afspraak wanneer deze zal doorgaan tijdens de werkuren.
-laat je uitnodiging en bevestiging van de vaccinatie afspraak zien aan de sociale dienst.

Wil je een volledige dag verlof opnemen op de dag van je vaccinatie?
Je kan ervoor kiezen om betaald vaccinatieverlof te combineren met een halve dag verlof.


UPDATE 28/01 - 14u

Beste collega’s,

Aangezien we merken dat een sommige collega’s een aantal algemene coronaregels vergeten zijn, willen we deze nogmaals benadrukken:
Je mag met maximum 1 dezelfde persoon dicht contact hebben (knuffelcontact). 1,5 meter afstand is dan niet nodig. Heb je 1 knuffelcontact thuis? Dan kan je geen tweede knuffelcontact hebben op het werk!
Nodig je iemand uit bij je thuis ? Je mag maximum 1 knuffelcontact per gezin uitnodigen.
Woon je alleen ? Je mag jouw knuffelcontact en nog één extra persoon uitnodigen bij je thuis. Deze personen mogen niet op hetzelfde moment in je huis zijn.
Buiten mag je met maximum 4 personen zijn. Je moet 1,5 meter afstand houden. Kinderen tot en met 12 jaar tellen niet mee.

Dat wil dus zeggen dat :
->Samenkomen met verschillende collega’s van de werkplaats (bv. de wachtruimte aan een busstation) in 1 ruimte mag dus niet!
->Wachten met de collega’s aan de bushalte zonder afstand van 1,5m mag dus niet!
->Een bus nemen samen met je collega’s waarop de afstand van 1,5m niet gehouden kan worden raden we ten sterkste af! Wacht liever op de volgende bus!
->Samenrijden met collega’s in één auto mag dus niet!

Doe je dit toch dan kunnen de gevolgen zeer groot zijn. Het corona virus heeft immers de kans om zich snel te verspreiden onder de collega’s. Zo moeten er meer collega’s in quarantaine en mogelijks moet de hele werkplaats in quarantaine. Moet je zelf in quarantaine dan betekent dat dat je je huis niet mag verlaten!

We vragen jullie om de regels te respecteren en dit in het belang van iedereen. We rekenen op jullie.


UPDATE 06/01 - 18u

Beste collega’s,

Sinds 31 december 2020 is het wettelijk verplicht om bij een verblijf in een rode zone in het buitenland voor een periode van meer dan 48 uren:
1.het formulier 'Passenger Locator Form (PLF)' in te vullen. Je vindt meer informatie op https://diplomatie.belgium.be/nl
2.minstens 7 dagen in quarantaine te gaan
3.je verplicht te laten testen op dag 1 en dag 7

Naast deze wettelijke verplichtingen vragen we jullie om volgend formulier voor AMAB in te vullen: het formulier kan je hier downloaden.
Het formulier dient ingevuld te worden voor elk verblijf in het buitenland sinds 31/12/2020. Dus eveneens voor vakanties in de komende maanden zoals het krokusverlof. Door het formulier in te vullen geef je aan ons, de werkgever, de mogelijkheid om de risico’s tot besmetting beter op te volgen. Wij kunnen dan, samen met jullie, de nodige acties nemen en opvolgen zodat we de veiligheid en gezondheid van alle werknemers op de werkplaats blijven garanderen
UPDATE 07/11 - 18u

Beste collega’s,

Wegens de corona veiligheidsmaatregelen zijn alle oproepingsbrieven voor de sociale verkiezingen op 17/11/2020 per aangetekend schrijven verstuurd naar het thuisadres van elke werknemer.

Indien een werknemer zijn oproepingsbrief niet op tijd ontvangt, dan mag de werknemer zonder oproepingsbrief komen stemmen.
UPDATE 31/10 - 18u

Beste collega’s,

Zoals velen onder jullie hebben wij met veel aandacht de nieuwe maatregelen beluisterd die de regering heeft vastgelegd.

Wat betekenen deze maatregelen nu voor ons?

De ondernemingen sluiten deze keer NIET. Dit is anders dan tijdens de 1ste lockdown.
AMAB sluit ook niet, maar we nemen vrijwillig het initiatief om onze activiteiten in de komende weken sterk te verminderen:
- De Repack activiteiten op alle sites worden in de komende week tot de helft teruggebracht
- De Elektromontage-afdeling was tijdelijk gesloten maar herstart in de komende week met ongeveer de helft van de medewerkers.
- De Enclave-werking gaat door, zolang dit op een veilige manier kan en in overleg met de klant en met onze Preventiedienst en de arbeidsgeneesheer.
- Omkadering werkt verplicht van thuis. Enkel wie noodzakelijk is om de goede en veilige werking van de productie te blijven verzekeren zal met toestemming van de Directie op de werkvloer aanwezig zijn.
- Wie op de werkvloer aanwezig is, zal een attest ontvangen dat bij de verplaatsingen dient bijgehouden te worden.
- Het dragen van mondmaskers wordt door de regering verplicht, maar dit hebben we reeds ingevoerd.
Mondmaskers worden door AMAB voorzien.

Door deze vermindering van activiteiten zorgen we voor meer ruimte, meer afstand en extra begeleiding. De bussen rijden en voorzien meer ruimte voor de passagiers; allemaal maatregelen die bijdragen tot de veiligheid.

Velen onder jullie hebben ons de afgelopen dagen aangesproken: sommigen vroegen om te sluiten, andere vroegen ons om dit niet te doen. Door onze beslissing zullen we collega’s op tijdelijke werkloosheid wegens overmacht moeten zetten. Dit zijn lastige keuzes, maar een noodzakelijke beslissing om de veiligheid optimaal te blijven garanderen.

AMAB gaat opnieuw verder dan wat de overheid verplicht. Dit is een moeilijke beslissing omdat ook de klanten hard op ons rekenen. Wij praten vaak met hen en zullen dit ook de komende dagen blijven doen.

We willen hier geen einddatum aan vasthangen. We bekijken op dagelijkse basis of we moeten bijsturen. Onze veilige tewerkstelling blijft essentieel.

Wij hopen op begrip bij elk van jullie; zo willen we het corona virus bij AMAB terugdringen. Daarvoor hebben we de inspanning nodig van iedereen, op de werkvloer en ook thuis. Jullie hebben eerder dit jaar aangetoond dat dit kan. Samen kunnen we dit opnieuw.

Dank u, veel moed en hou het gezond,

Directie AMAB
UPDATE 26-10 - 14u


Beste Collega’s,

Gezien de sterke stijging van de besmetting alsook de nabijheid van het virus binnen AMAB, is er beslist om vanaf 27/10/2020 over te gaan naar het verplicht dragen van mondmasker of gelaatscherm op de verschillende sites.

Voor productie betekent dit de volledige tijd vanaf het betreden tot het verlaten van de AMAB site (inclusief parking).

Voor omkadering in de bureelafdeling hanteren we het restaurant-principe. Van zodra men de werkplaats verlaat, dient er verplicht mondmasker/gelaatscherm gedragen te worden.

De aanpak van reiniging en vervanging van mondmaskers/gelaatschermen zal gecommuniceerd worden door de afdeling preventie.

De DirectieBekijk ook onderstaand filmpje over de verspreiding van het Corona-virus (klik op het beeld om het filmpje te openen)


UPDATE 02/09 - 14u

Er is heel wat onduidelijkheid over wat er moet gebeuren wanneer je in contact bent geweest met iemand die mogelijk besmet is.

Daarom zetten we de mogelijke situaties nogmaals op een rijtje :

1. Je komt terug van vakantie uit een rode of oranje zone
In beide gevallen neem je contact op met je huisarts!
->Wanneer je terugkomt uit een rode zone word je 2 weken verplicht in quarantaine geplaatst en zal je getest worden.
->Wanneer je terugkomt uit een oranje zone, zal je huisarts je vertellen wat je moet doen.

2. Je wordt positief getest
Je huisarts zal een ziekte attest schrijven.
De contactonderzoeker van de overheid zal contact met je opnemen om na te gaan met wie je in contact bent geweest.
Antwoord eerlijk op de vragen van de contactonderzoeker!
Je huisarts zal bepalen wanneer je terug aan het werk kan.

3. Iemand in je gezin, familie of vrienden wordt positief getest
Gaat het over iemand die met jou in hetzelfde huis woont, of iemand met wie je de afstand van 1,5m niet gehouden hebt, dan zal je in 14 dagen quarantaine geplaatst worden. Je huisarts zal bepalen of je getest wordt of niet.

In alle gevallen : heb je symptomen van corona of twijfel je wat je moet doen? Contacteer altijd je huisarts!


UPDATE 24/07 - 9u

Beste collega’s

De vakantie is begonnen! Misschien breng je je vakantie in het buitenland door. Dan is het belangrijk om voor je vertrek en voor je terugkomst naar België na te gaan of je mag reizen. Je vindt deze informatie op https://diplomatie.belgium.be/nl.

Je vertrekt op reis naar : - Het land/de regio waar je naartoe gaat kleurt groen : reizen kan
- Het land/de regio waar je naartoe gaat kleurt oranje : reizen is mogelijk mits quarantaine, een test of andere voorwaarden die zijn opgelegd door het land waar je naar toe gaat. Er wordt aangeraden om niet te reizen naar oranje zones.
- Het land/de regio waar je naartoe gaat kleurt rood : reizen mag niet. Vertrek je toch, dan kan je een boete krijgen.

Je komt terug uit het buitenland naar België :
Wij vragen jullie om volgend formulier in te vullen :
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=eeM1aIXAm0izrk2wKR64D3dEWU2PWyRBkFSVGXq4N5pUMUxETEpSRFdTNlFOVllEMFNPREI2NDdFRC4u

In dit formulier duid je aan of je uit een groene, oranje of rode zone terugkomt. Er wordt aangegeven welke acties je moet nemen voor je terug aan het werk gaat :
- Het land/de regio kleurt groen : je mag meteen terug komen werken (indien je niet op werkloosheid wegens overmacht staat!)
- Het land/de regio kleurt rood : je neemt contact op met je huisarts. Je zal 2 weken verplicht in quarantaine moeten blijven en een test moeten doen.
- Het land/de regio kleurt oranje : wij raden sterk aan om contact op te nemen met je huisarts voor je herstart! Hij zal je aangeven wat de acties zijn die je best neemt.

Door het formulier in te vullen geef je aan ons, de werkgever, de mogelijkheid om de risico’s tot besmetting beter te kennen.
Wij kunnen dan, samen met jullie, de nodige acties nemen en opvolgen zodat we de veiligheid en gezondheid van alle werknemers op de werkplaats blijven garanderen.
!Opgepast, dit formulier is door AMAB opgesteld en heeft niets te maken met de beslissing van de Nationale Veiligheidsraad om iedereen die uit het buitenland komt een formulier te laten invullen!


Bedankt voor jullie medewerking!

De Directie


UPDATE 01/07 - 9u

Beste collega’s

De afgelopen maanden hebben we met z’n allen een fantastische inspanning geleverd om veilig te kunnen werken. Nog niet iedereen is kunnen starten, omdat de veiligheidsmaatregelen het nog niet toelaten.

De Nationale Veiligheidsraad heeft nu een aantal nieuwe maatregelen beslist. Deze tonen aan dat we op de goede weg zijn.

Als Directie hebben we beslist dat we onze huidige maatregelen verder behouden binnen AMAB: we blijven afstand houden, wanneer we ons ziek voelen blijven we thuis, we gebruiken de mondmaskers op de bus, we nemen pauzes op veilige afstand, we gebruiken de handgels die overal beschikbaar zijn, waar nodig zullen al gelaatschermen ingeschakeld worden... Het is de verantwoordelijkheid van elke medewerker om deze regels verder na te leven: dit is de beste garantie om verder te kunnen opstarten en geleidelijk aan meer collega’s terug aan boord te halen.

Wij waarderen heel erg jullie inspanning!

Vriendelijke groet
De Directie


UPDATE 03/06 - 18u

Beste collega’s

Jullie hebben het zeker al gehoord of gelezen in de media. Je kan gecontacteerd worden door een contactonderzoeker van de overheid in het kader van 'contact tracing'.

Hierbij een filmpje met wat meer uitleg over contact tracing: https://www.youtube.com/watch?v=SjVIiB9fFbs&feature=youtu.be

Mocht je gecontacteerd worden door een contactonderzoeker van de overheid, laat het dan weten aan de Sociale Dienst.
UPDATE 22/05 - 16u

Beste collega’s

Enkele weken geleden zijn we terug opgestart. Jullie hebben vragen, daarom delen we graag volgende informatie:

Hoever staan we in de opstart ?
We hebben gekozen om stap voor stap op te starten: dit neemt tijd, we willen dat alles veilig en goed voorbereid kan gebeuren, in samenspraak met de arbeidsgeneesheer en Preventie.
Momenteel is ongeveer 60% van onze medewerkers aan het werk. Hiermee lopen we ongeveer gelijk met de andere maatwerkbedrijven.
Telkens we een stap zetten, contacteren we onze medewerkers om terug te beginnen.

Blijven onze klanten? Hoe zit het met de opdrachten?
We hielden tijdens de afgelopen maanden intens contact met onze klanten en zij bevestigen hun trouw aan AMAB.
Hun opdrachten komen geleidelijk aan terug en zo kunnen we verder groeien naar een normale situatie van tewerkstelling .

Komt AMAB deze periode financieel goed door?
Het is voor iedereen een moeilijk tijd, maar AMAB komt deze periode door met de financiële reserve die we opgebouwd hebben in de afgelopen jaren.
Door goede inzet, door creatief werk en door verstandig beheer van wat we uitgeven, zullen we in het komende halfjaar naar een normale situatie groeien.

Hoe zit het met mondmaskers?
Door een goede werkplanning en werkorganisatie en met discipline kunnen we vandaag nog de 1,5m afstand bewaren.
Daarom zijn mondmaskers of gelaatschermen vandaag niet nodig in de werkplaats; deze beslissing is genomen in overleg met de arbeidsgeneesheer.
Zodra we de afstand niet langer kunnen blijven verzekeren of wanneer bijkomende maatregelen nodig zijn (zoals bij busvervoer), hebben we voldoende beschermingsmiddelen beschikbaar.

Wij danken iedereen die op momenteel aan het werk is voor hun grote inzet en discipline. Een bijzondere dank gaat zeker ook uit naar de collega’s die nog niet zijn kunnen herstarten: wij begrijpen dat dit moeilijk is, maar wij groeien elke week een beetje meer en hopen je in de komende periode te kunnen contacteren.

Dankbare groet, De Directie


UPDATE 13/05 - 11u

Beste collega’s

De procedure voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht door corona is verlengd tot 30 juni 2020.

Dit wil zeggen dat indien je nog niet werkt en je een werkloosheidsuitkering krijgt van de vakbond of de hulpkas, je niets moet doen. Je werkloosheidsuitkering zal verder uitbetaald worden door de vakbond of hulpkas.

Wij zetten ondertussen onze geleidelijk opstart verder. De Sociale Dienst zal de arbeiders die aan het werk gaan, persoonlijk contacteren.

Voor zij die nog niet terug aan het werk zijn: blijf in je 'kot', zorg goed voor jezelf en anderen!


UPDATE 04/05 - 15u45

Beste collega’s

Jullie hebben het in de media kunnen volgen : vandaag starten de bedrijven terug op. AMAB zet zijn geleidelijke opstart verder.

Dat betekent dat een aantal medewerkers aan het werk zijn en een aantal medewerkers nog niet aan de slag gaan:

a) Indien je werkt: je zal loon krijgen voor de dagen die je werkt. AMAB zorgt voor de betaling.

b) Indien je niet werkt: je zal een werkloosheidsuitkering krijgen van de vakbond of de hulpkas. AMAB betaalt een aanvullende werkloosheidsvergoeding. Indien je het document C3.2-WERKNEMER-CORONA één keer hebt ingevuld moet je niets meer doen. Het document is immers geldig voor de volledige periode van werkloosheid wegens overmacht.

c) Indien je ziek bent: je krijgt een uitkering via je mutualiteit. Opgepast : AMAB betaalt geen gewaarborgd loon! Neem dus zo snel mogelijk contact op met je mutualiteit.


UPDATE 28/04 - 9u45

Zoals jullie vernomen hebben, heeft de Nationale Veiligheidsraad beslist dat bedrijven op 4 mei 2020 mogen heropstarten. Deze beslissing verandert niets aan onze planning. We zetten onze geleidelijke opstart verder onder begeleiding van de preventiedienst en de arbeidsgeneesheer. Dus zullen niet alle medewerkers terug aan het werk gaan op maandag 4 mei. De Sociale Dienst gaat de arbeiders die aan het werk zullen gaan persoonlijk contacteren. Wacht dus af tot je gecontacteerd wordt.

Aangezien we nog steeds een afstand van 1,5m aanhouden binnen onze sites Asse, Halle en Zaventem, dragen we momenteel geen mondmaskers in de werkplaats. Dat heeft onze arbeidsgeneesheer mee beslist. Zij zal de situatie blijven opvolgen samen met de preventiedienst. Van zodra mondmaskers zullen moeten gedragen worden in onze werkplaatsen, zal AMAB er voor zorgen dat er mondmaskers zijn voor alle medewerkers die terug aan het werk zijn.

De Nationale Veiligheidsraad heeft eveneens beslist dat vanaf 4 mei 2020 het dragen van een mondmasker verplicht wordt op het openbaar vervoer (bus, tram, trein,...). Wij zoeken een oplossing om voor diegenen die volgende week met het openbaar vervoer naar het werk komt, een mondmasker te voorzien. De Sociale Dienst neemt dit persoonlijk op met die medewerkers die terug aan het werk gaan. Probeer het openbaar vervoer zo veel mogelijk te vermijden! Indien je te voet, met de fiets of met de auto naar het werk kan komen, doe dat dan.


UPDATE 21/04 - 18u30

Beste collega’s,

We hebben de repack activiteiten nu heropgestart op de 3 sites. Ook elektro-montage is terug opgestart.
Telkens starten we met een minimale bezetting en worden de preventiedienst en de arbeidsgeneesheer nauw betrokken .
Eénmaal de opstart vlot loopt, zullen we de bezetting langzaam uitbreiden in de komende weken.

De opstart van de enclaves wordt eveneens verder uitgebreid. Naast Colruyt, Ferrero, Nedcargo, Sanha en Siemens, is vandaag ook Refresco terug opgestart.

Het gaat telkens over een kleine groepjes van arbeiders die opstarten. De Sociale Dienst gaat de arbeiders die aan het werk zullen gaan persoonlijk contacteren. Omkadering die terug aan het werk zullen gaan, worden gecontacteerd door de managers.

Voor zij die nog niet terug aan het werk zijn: blijf in je 'kot', zorg goed voor jezelf en anderen!


UPDATE 17/04 - 10u30

Beste collega’s,

De maatregelen ten gevolge van het Coronavirus zijn verlengd tot 3 mei 2020. Wij gaan dus niet volledig heropstarten. We blijven bij ons plan om geleidelijk aan op te starten.

We zijn sinds deze week opgestart met Repack op de site van Zaventem en dit met een kleine groep arbeiders. Deze opstart is gebeurd samen met de preventiedienst en de arbeidsgeneesheer. We zijn nu klaar om volgende week deze groep arbeiders geleidelijk aan uit te breiden. Daarnaast zullen we volgende week eveneens op starten op de andere sites Halle en Asse. Ook hier starten we met een kleine groep arbeiders.

De Sociale Dienst gaat de arbeiders die aan het werk zullen gaan persoonlijk contacteren. Wacht dus af tot je gecontacteerd wordt.


UPDATE 11/04 - 09u30

Deze week zijn we opgestart op 4 enclaves (Colruyt, Ferrero, Nedcargo en Siemens) en dit onder strikte veiligheidsvoorwaarden. De opstart is vlot verlopen.

Daarom hebben we beslist om onze activiteiten op de sites geleidelijk aan weer op te starten.

We starten vanaf dinsdag 14 april met 1 activiteit op de site van Zaventem. Indien alles goed verloopt volgende week, zullen we ook op de andere sites (Halle en Asse) opstarten. De datum van opstart zal later bevestigd worden.

Het gaat telkens over een kleine groep van arbeiders die opstarten. De Sociale Dienst gaat de arbeiders die aan het werk zullen gaan persoonlijk contacteren. Wacht dus af tot je gecontacteerd wordt.
VROLIJK PASEN

Pasen zal dit jaar anders zijn nu Corona de wereld even op zijn kop heeft gezet.
Maar er is zoveel dankbaars... zoveel solidariteit... zoveel zorgzaamheid.
AMAB ziet de toekomst positief tegemoet.
We weten en voelen dat het weer beter zal worden...

Aangezien we jullie dit jaar niet op paaskoeken kunnen trakteren, voorzien we voor elkeen een leuke attentie na de Coronacrisis.

Eenmaal we volledig heropgestart zijn, houden we jullie op de hoogte via de infoschermen en de teamcoaches.
UPDATE 07/04 - 14u30

AMAB lag sinds 18 maart volledig stil; er was geen enkele activiteit in onze sites en ook op de enclaves werd niet gewerkt.

Gisteren, maandag 6 april, hebben we onze eerste activiteit terug opgestart: de enclave Colruyt. Negen gemotiveerde collega’s werden bij Colruyt onthaald met een uitgebreide informatie-sessie rond veiligheid. Samen met Colruyt zorgen wij voor een veilige werkplek, op de werkvloer maar ook in de refter en andere lokalen waar onze medewerkers tijdens de werkdag aanwezig zijn. Er werden eveneens beschermingsmiddelen ter beschikking gesteld (handschoenen, mondmaskers,...).

Vandaag, dinsdag 7 april, was de heropstart van Ferrero aan de beurt.

Deze eerste ervaringen geven ons vertrouwen om deze week geleidelijk op te starten in een aantal enclaves en binnenkort ook in onze sites, steeds met volle aandacht voor de veiligheid van onze medewerkers.

We houden jullie hiervan op de hoogte.


UPDATE 03/04 - 10u00

We hebben de laatste dagen onze klanten gebeld. Zij vragen of we terug kunnen opstarten. Wij willen tegemoet komen aan hun vragen maar we willen er ook voor zorgen dat we dit doen op een veilige, gezonde manier. Daarom bekijken we de mogelijkheid om een klein gedeelte van de productie terug op te starten op de sites en de enclaves vanaf volgende week. De Sociale Dienst gaat de arbeiders die aan het werk zullen gaan persoonlijk contacteren. Wacht dus af tot je gecontacteerd wordt.

Om het coronavirus onder controle te krijgen is het belangrijk dat wij allemaal de maatregelen toepassen om onszelf en anderen te beschermen.
We herhalen ze nogmaals :

- ’Blijf in je kot’. Het is niet het moment om samen af te spreken!
- Was regelmatig je handen.
- Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
- Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
- Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
- Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.


UPDATE 30/03 - 15u00

Beste collega’s,

Zoals jullie hebben kunnen volgen in de media zijn de maatregelen ten gevolge van het Coronavirus verlengd tot 19 april 2020. AMAB zal dus gesloten blijven tot en met 19 april 2020. We weten nog niet of we daarna open gaan. We volgen de situatie dagelijks op. We willen iedereen zo snel mogelijk terug aan het werk krijgen maar dat moet op een veilige, gezonde manier gebeuren. Mochten we, op vraag van een klant, toch een klein gedeelte van de productie terug opstarten, dan bellen we de arbeiders en bedienden die aan het werk gaan, persoonlijk op. We houden jullie op de hoogte!

1. Wat moet je nu doen door de verlenging van de sluiting tot 19 april 2020?

->Heb je het document C3.2-WERKNEMER-CORONA reeds ingevuld en opgestuurd naar je vakbond of hulpkas?
Dan moet je niets doen. Het document C3.2-WERKNEMER-CORONA is immers geldig voor de volledige periode van werkloosheid wegens overmacht.

->Is je document C3.2-WERKNEMER-CORONA nog niet in orde?
Neem dan contact op met:
Voor Zaventem : email Anne -> anne.haesaerts@amab.be
Voor Halle : email Caroline -> caroline.devuyst@amab.be
Voor Asse : email Sophie -> sophie.declerck@amab.be


Of bel op werkdagen tussen 10u00 en 15u00 naar
Voor Zaventem : Anne via telefoonnummer : 02 713 09 30 kies 1
Voor Halle : Caroline via telefoonnummer : 02 356 66 97 kies 1
Voor Asse : Sophie via telefoonnummer : 02 452 84 99 kies 1
Mededeling : Bij niet beantwoorden van telefoon betekent dit dat ze een andere oproep hebben. Probeer dan later opnieuw.

2. Je kan in de periode van werkloosheid, kiezen om een aantal dagen vakantie op te nemen.

Wil je vakantie of recuperatie van overuren opnemen? Of wil je een aanvraag annuleren?
Neem dan contact op met:
Voor Zaventem : email Anne -> anne.haesaerts@amab.be
Voor Halle : email Caroline -> caroline.devuyst@amab.be
Voor Asse : email Sophie -> sophie.declerck@amab.be


of bel op werkdagen tussen 10u en 15u naar
Voor Zaventem : Anne via telefoonnummer : 02 713 09 30 kies 1
Voor Halle : Caroline via telefoonnummer : 02 356 66 97 kies 1
Voor Asse : Sophie via telefoonnummer : 02 452 84 99 kies 1
Mededeling : Bij niet beantwoorden van telefoon betekent dit dat ze een andere oproep hebben. Probeer dan later opnieuw.UPDATE 25/03 - 8u00

Dit bericht is bestemd voor alle arbeiders van AMAB!

Beste collega’s,

Om een werkloosheiduitkering te krijgen moet je het document C3.2-WERKNEMER-CORONA aanvragen bij één van de uitbetalingsinstellingen namelijk je vakbond of de hulpkas. Je zal dit document moeten invullen en terugbezorgen aan je vakbond of de hulpkas.

-> Heb je het document C3.2-WERKNEMER-CORONA reeds ingevuld en opgestuurd naar je vakbond of hulpkas?
Laat het ons dan weten door een email te sturen naar :
- voor Zaventem : email Anne -> anne.haesaerts@amab.be
- voor Halle : email Caroline -> caroline.devuyst@amab.be
- voor Asse : email Sophie -> sophie.declerck@amab.be

-> Heb je het document C3.2-WERKNEMER-CORONA nog niet gekregen van je vakbond of de hulpkas?
Klik dan hier op : C3.2-WERKNEMER-CORONA. Print het document af, vul het in en stuur het naar je vakbond of de hulpkas.
Is het gelukt?
Laat het ons dan weten door een email te sturen naar :
- Voor Zaventem : email Anne -> anne.haesaerts@amab.be
- Voor Halle : email Caroline -> caroline.devuyst@amab.be
- Voor Asse : email Sophie -> sophie.declerck@amab.be

-> Lukt het niet om het document af te printen?
Neem dan contact op met
- Voor Zaventem : email Anne -> anne.haesaerts@amab.be
- Voor Halle : email Caroline -> caroline.devuyst@amab.be
- Voor Asse : email Sophie -> sophie.declerck@amab.be

of bel op werkdagen tussen 10u en 15u naar
- Voor Zaventem : Anne via telefoonnummer : 02 713 09 30 kies 1
- Voor Halle : Caroline via telefoonnummer : 02 356 66 97 kies 1
- Voor Asse : Sophie via telefoonnummer : 02 452 84 99 kies 1
Mededeling : Bij niet beantwoorden van telefoon betekent dit dat ze een andere oproep hebben. Probeer dan later opnieuw.

AANDACHT: we vragen om zeker een mailtje te sturen als het document C3.2 -WERKNEMER -CORONA voor jou in orde is. Zo kunnen we opvolgen voor wie het nog niet in orde is.

Bedankt voor jullie medewerking.


UPDATE 23/03 - 18u00

Zoals aangekondigd heeft de RVA de regels voor tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangepast en veréénvoudigd :

Wat moet je zelf doen?

Om een werkloosheiduitkering te krijgen moet je document C3.2-WERKNEMER-CORONA aanvragen bij één van de uitbetalingsinstellingen namelijk je vakbond of de hulpkas. Je zal dit document moeten invullen en terugbezorgen aan je vakbond of de hulpkas. Je kan de vakbond of hulpkas bereiken via telefoon, email of online.
Je vindt alle gegevens op hun website :
ABVV tw.abvv-vlaamsbrabant.be
ACLVB www.aclvb.be
ACV www.hetacv.be
HVW (Hulpkas Voor Werkloosheidsuitkeringen) www.hvw-capac.fgov.be

Naast de uitkering van 70% van je loon (loon begrensd tot 2.754,76 EUR bruto per maand), zal er een bijkomende vergoeding worden uitbetaald van 5,63 EUR per werkloosheidsdag. Deze bedragen worden uitbetaald door een uitbetalingsinstelling (en dus niet door je werkgever AMAB!). De uitbetalingsinstellingen zijn de vakbonden en de hulpkas.

Wat in geval van ziekte?

Heb je een ziektebriefje binnengebracht bij AMAB en ben je ziek tijdens de periode van tijdelijke tewerkstelling wegens overmacht dan zal je voor de dagen dat je ziek bent een ziekte uitkering krijgen via je ziekenfonds (mutualiteit). Er zal dus geen gewaarborgd loon uitbetaald worden door AMAB! Neem contact op met je ziekenfonds.

Waar zorgt AMAB voor?

Naast de uitkering via de uitbetalingsinstelling wordt er zowel voor arbeiders als bedienden aanvullende vergoeding door AMAB betaald van:
4 EUR bruto per werkdag die omwille van tijdelijke werkloosheid niet kan worden gepresteerd voor alleenstaanden en samenwonenden van de 1ste tot en met de 40ste dag
5 EUR bruto per werkdag die omwille van tijdelijke werkloosheid niet kan worden gepresteerd voor alleenstaanden en samenwonenden vanaf de 41ste dag
8 EUR bruto per werkdag die omwille van tijdelijke werkloosheid niet kan worden gepresteerd voor gezinshoofden (mits aflevering van een officieel attest van de uitbetalingsinstelling) van de 1ste tot en met de 40ste dag
10 EUR bruto per werkdag die omwille van tijdelijke werkloosheid niet kan worden gepresteerd voor gezinshoofden (mits aflevering van een officieel attest van de uitbetalingsinstelling) vanaf de 41ste dag
Deze aanvullende vergoeding zal via de maandelijkse loonafwerking worden berekend en betaald.

Vragen in verband met tijdelijke werkloosheid wegens overmacht?

Contacteer je vakbond of de hulpkas voor vragen betreffende de uitbetaling van je werkloosheidsuitkering.
Contacteer je ziekenfonds (mutualiteit) als je een ziektebriefje hebt - stuur je ziektebriefje wel op naar AMAB

Heb je nog vragen, dan kan je Anne, Sophie of Caroline contacteren via

Voor Zaventem : email Anne -> anne.haesaerts@amab.be
Voor Halle : email Caroline -> caroline.devuyst@amab.be
Voor Asse : email Sophie -> sophie.declerck@amab.be

of telefonisch op werkdagen tussen 10u en 15u
Voor Zaventem via telefoonnummer : 02 713 09 30 kies 1
Voor Halle via telefoonnummer : 02 356 66 97 kies 1
Voor Asse via telefoonnummer : 02 452 84 99 kies 1
Mededeling : Bij niet beantwoorden van telefoon betekent dit dat ze een andere oproep hebben. Probeer dan later opnieuw.

We weten vandaag nog niet hoelang de tijdelijke werkloosheid zal duren en of we in april 2020 terug aan het werk kunnen. We houden jullie zeker op de hoogte!AANGEPASTE UPDATE** UPDATE 20/03 - 14u30

We willen nogmaals bevestigen dat HR de administratie voor de tijdelijke werkloosheid in orde zal brengen. De regelgeving wordt echter momenteel veréénvoudigd door de RVA. We wachten op de definitieve beslissing. Op dit moment moet je niets doen. Van zodra het duidelijk is of er nog formaliteiten moeten vervuld worden, zullen we dit communiceren via deze website.

Individuele vragen kan je liefst via mail stellen aan de HR Manager van je site (Anne, Caroline, Sophie). Je kan de HR managers eventueel telefonisch bereiken op werkdagen tussen 10u en 15u. De vaste lijnen van HR worden automatisch doorgeschakeld naar de GSM van de HR Managers.
Voor Zaventem : email Anne -> anne.haesaerts@amab.be of via telefoonnummer : 02 713 09 30 kies 1
Voor Halle : email Caroline -> caroline.devuyst@amab.be of via telefoonnummer : 02 356 66 97 kies 1
Voor Asse : email Sophie -> sophie.declerck@amab.be of via telefoonnummer : 02 452 84 99 kies 1

Gelieve de tijd te laten aan HR/Sociale Dienst om de veranderingen in het kader van de veréénvoudiging van regelgeving op te volgen en te implementeren. Graag dus pas contact op nemen met vragen betreffende tijdelijke werkloosheid vanaf vrijdag 27/3.


UPDATE 19/03 - 18u05

TIJDELIJKE WERKLOOSHEID WEGENS OVERMACHT

Omwille van het Coronavirus hebben we voor omkadering tijdelijke werkloosheid wegens overmacht aangevraagd.
Deze tijdelijke werkloosheid zal ingaan vanaf maandag 23/3/2020 en loop al zeker tot 5/4/2020.

Dat betekent dat je vanaf maandag recht hebt op een uitkering berekend aan 70% van je loon (loon begrensd tot 2.754,76 EUR bruto per maand).
HR zal de administratie voor de tijdelijke werkloosheid in orde brengen. De regelgeving wordt echter momenteel veréénvoudigd door de RVA. We wachten op de definitieve beslissing en laten jullie weten of er nog formaliteiten te vervullen zijn.

Naast de uitkering via de uitbetalingsinstelling wordt er zowel voor arbeiders als bedienden aanvullende vergoeding door AMAB betaald van:
- 4 EUR bruto per werkdag die omwille van tijdelijke werkloosheid niet kan worden gepresteerd voor alleenstaanden en samenwonenden van de 1ste tot en met de 40ste dag
- 5 EUR bruto per werkdag die omwille van tijdelijke werkloosheid niet kan worden gepresteerd voor alleenstaanden en samenwonenden vanaf de 41ste dag
- 8 EUR bruto per werkdag die omwille van tijdelijke werkloosheid niet kan worden gepresteerd voor gezinshoofden (mits aflevering van een officieel attest van de uitbetalingsinstelling) van de 1ste tot en met de 40ste dag
- 10 EUR bruto per werkdag die omwille van tijdelijke werkloosheid niet kan worden gepresteerd voor gezinshoofden (mits aflevering van een officieel attest van de uitbetalingsinstelling) vanaf de 41ste dag
Deze aanvullende vergoeding zal via de maandelijkse loonafwerking worden berekend en betaald.

Voor meer informatie kan je steeds terecht bij je HR Manager.

De Directie


UPDATE 18/03 - 15u00

CORONA en WERKLOOSHEID

In overleg met onze sector werken wij momenteel de praktische stappen uit rond werkloosheid voor arbeiders en bedienden. Onze aanvragen werkloosheid werden inmiddels bij de bevoegde instanties ingediend. Van zodra we een akkoord hebben van de bevoegde instanties, zullen de nodige documenten worden opgemaakt door de Dienst Sociaal Beleid en deze zullen zo snel mogelijk beschikbaar gesteld worden. Wij houden jullie op de hoogte.

De Directie


UPDATE 18/03 - 13u00

De Nationale Veiligheidsraad heeft op woensdag 17 maart 2020 besloten de bestaande maatregelen te versterken. Deze nieuwe maatregelen gaan in op woensdag 18 maart 2020 om 12:00 uur en blijven ten minste tot en met 5 april 2020 van kracht. Een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand houden, blijven belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen. Een strikte naleving ervan door iedereen, van jong tot oud, is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.

Toch zijn er verdere inspanningen nodig om verdere verspreiding van het virus tegen te gaan. Het is nu cruciaal om verdere maatregelen te nemen en na te leven!

Wat betekent dit concreet?
* Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken.
* Je kan je huis verlaten voor volgende zaken:
- Voedingswinkel
- Dokter
- Apotheek
- Postkantoor
- Bankautomaat
- Benzinestation
- Hulp bieden aan kwetsbare personen

* Niet-essentiële winkels blijven gesloten met uitzondering van:
- Krantenwinkels
- Kappers (1 klant per keer)
- Nachtwinkels (open tot 22u)
Zij moeten uiteraard de sociale afstand respecteren.

* Alle voedingswinkels blijven geopend
De toegang tot de supermarkten zal worden gecontroleerd om het aantal personen die tegelijkertijd binnen aanwezig zijn te beperken. Er wordt maximaal 1 persoon per 10 m2 en maximum 30 minuten per klant toegelaten.

* De markten worden gesloten, tenzij ze onontbeerlijk zijn voor de voedselvoorziening en als de lokale overheid de maatregelen van sociale afstand kan garanderen.

* Winkels die in hoofdzaak dierenvoeding verkopen vallen onder de definitie van voedingswinkels en mogen geopend blijven.

* Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen,...) worden aanbevolen, maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met een vriend(in), op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt kan zijn (1,5 meter afstand).

* Elke bijeenkomst is verboden.

* Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.

* De horeca moet het terrasmeubilair binnen plaatsen.

* Het openbaar vervoer moet zo worden georganiseerd dat de sociale afstand kan worden gegarandeerd.

* Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren. Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.

* Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden.

De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan. We zijn allemaal vastbesloten om nu te handelen.


UPDATE 17/03 - 15u15

Door de snelle evolutie rond Corona en de bekommernis voor onze medewerkers wil de Directie de beslissing niet langer uitstellen: vanaf morgen worden alle AMAB activiteiten stopgezet, op alle afdelingen, op elke site en op alle enclaves.

Wij willen met deze ingrijpende maatregel onze bezorgdheid voor onze medewerkers voorop stellen en een bijdrage leveren om het coronavirus zo snel mogelijk in te dijken.

Dit betekent dat onze medewerkers noodgedwongen op werkloosheid komen te staan. Samen met Dienst Sociaal Beleid zal gezorgd worden dat de nodige documenten hiervoor beschikbaar worden gesteld. Ondertussen is er eveneens permanent overleg met de klanten; sommigen wensen hun goederen te komen ophalen en dat zullen wij verzorgen op een veilige manier en met beperkte aanwezigheid. We bespreken momenteel hoe we dit met een minimale bezetting zullen opvangen.

Wij kunnen op dit ogenblik niet aangeven wat de totale duur zal zijn van deze beslissing, maar deze maatregel wordt voorlopig doorgetrokken tot en met 31 maart 2020. Mogen wij jullie vragen om alle nieuws rond corona, die betrekking heeft op de werking van AMAB, te volgen via de nieuwe website: www.amabpersoneel.be.

Wij verzoeken elke medewerker om thuis de hygiënemaatregelen strikt te blijven volgen en Dienst Sociaal Beleid te verwittigen zou in de onmiddellijke omgeving verdere corona-besmetting vastgesteld worden.

We hopen op jullie begrip voor deze moeilijke, maar overwogen beslissing. Wij zullen met AMAB mee bijdragen om deze crisis in te dijken, zodat we daarna samen terug aan de toekomst van onze organisatie kunnen bouwen.

Collegiale groeten,
Directie AMAB

AMAB WENST IEDEREEN EEN VEILIGE EN GOEDE GEZONDHEID TOE!