VOLG HIER ALLE INFO VAN AMAB OMTRENT DE CORONACRISIS

CORONAMAATREGELEN: zorg voor een goede persoonlijke hygiëne!

AMAB wil dat haar medewerkers veilig aan het werk kunnen. Daarom hebben we een aantal maatregelen genomen.

Een aantal beelden uit AMAB Halle:


Een aantal beelden uit AMAB Zaventem:


Een aantal beelden uit AMAB Asse:
Pas deze tips en maatregelen toe om jezelf en anderen te beschermen tegen het coronavirus (Covid-19):

- Blijf thuis en zorg voor jezelf en je naasten!
- Blijf thuis als je ziek bent.
- Was regelmatig je handen.
- Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak.
- Geen zakdoek? Hoest of nies in je elleboogholte.
- Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet.
- Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, personen met een verzwakt immuunsysteem,..)
- Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden.
- Probeer afstand te houden op plaatsen waar veel mensen bij elkaar komen.
- Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand.

Alle info vind je op: https://www.info-coronavirus.be/nl/


Bekijk zeker ook eens de tips in deze filmpjes:

AMAB WENST IEDEREEN EEN VEILIGE EN GOEDE GEZONDHEID TOE!